logo

phone 725 281 000

Mobilní internet

Mobilní internet – datové balíčky

Měsíční tarify/ jednorázové dokupy dat  Cena s DPH
Mobilní internet 500 MB 145 Kč
Mobilní internet 1000 MB 199 Kč
Mobilní internet 2000 MB 299 Kč
Mobilní internet 5 GB 445 Kč
Mobilní internet 10 GB 649 Kč

Dokup mobilních dat je vždy za stejnou cenu a shodný objem jako původní nákup měsíčního balíčku.

 

Specifikace služby přístupu k internetu v mobilním místě.

odhadovaná maximální rychlost down: 150 Mbps
odhadovaná maximální rychlost upload: 50 Mbps
Inzerovaná rychlost down : 45 Mbps
Inzerovaná rychlost upload : 10 Mbps
Max.rychlost stahování po překročení limitu FUP: 0,0625 Mbps
Max.rychlost vkládání po překročení limitu FUP: 0,0625 Mbps

Odhadovaná maximální rychlost stahování (download) a vkládání
(upload) dat je realisticky dosažitelná maximální rychlost pro konkrétní
službu v dané lokalitě v reálných provozních podmínkách, v místě
s dostatečnou úrovní signálu vně budov.

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download)
a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel internetových služeb uvádí
ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti
s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje
službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než odhadovaná
maximální rychlost.

Za velkou trvající odchylku od inzerované rychlosti stahování
(download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka,
která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu,
tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením
stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti
v intervalu delším než 40 minut.

Za velkou opakující se odchylku od inzerované rychlosti stahování
(download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při
které dojde alespoň k pěti poklesům skutečně dosahované rychlosti
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty
inzerované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 2 minutám
v časovém úseku 60 minut.

V případě velké trvající odchylky a velké opakující se odchylky máte právo na reklamaci dle  reklamačního řádu.