logo

phone 725 281 000

Zálohový způsob úhrady za služby EO

Platba zálohově

Rádi bychom vám představili revoluční systém placení paušálních služeb formou volacího kreditu. Hlavní výhodou tohoto systému je, že máte stále přehled o výši telekomunikačního účtu, který můžete sledovat on-line na internetu v záložce Můj účet.

Telekomunikační účet

Váš telekomunikační účet funguje na principu bankovního účtu. Posíláte si na něj peníze, které jsou postupně strhávány podle četnosti vámi využívané služby. Zúčtovací období je od prvního do posledního dne v měsíci.

Doporučujeme vám nastavit si trvalý příkaz k 1. dni v měsíci ve výši průměrných nákladů na telekomunikační služby. Další variantou je, nabít si váš účet např. na 5 měsíců dopředu a počkat, až vám systém pošle sms o nutnosti navýšit si váš kredit. Měsíční vyúčtování probíhá nejpozději do 10. dne následujícího měsíce (podrobné vyúčtování za měsíc leden bude k dispozici nejpozději do 10. února).

Více informací najdete v nápovědě u jednotlivých položek po přihlášení v záložce Můj účet.