logo

phone 725 281 000

Služby

Volitelné služby a poplatky k tarifům

Služby s DPH
Aktivační / zřizovací poplatek   1,00
Přenesení – ponechání stávajícího mobilního čísla  ZDARMA
Nové mobilní telefonní číslo – přidělené z řady EO ZDARMA
Výběr mobilního čísla na přání – lehce zapamatovatelné mobilní tel. číslo *2 95,00
Elektronické vyúčtování ZDARMA
Pravidelný podrobný elektronický účet – měsíční poplatek za číslo   1,00
Zasílání vyúčtování poštou – měsíční poplatek *8 29,00
Zasílání kompletního vyúčtování – měsíční poplatek/jednorázový poplatek *8 69,00
Mimořádný výpis hovorů v průběhu zúčtovacího období 90,00
Převod čísla na jinou smlouvu u EO *4 90,00
Administrativní poplatek *1 99,00
Komunikace – elektronická, info linka ZDARMA
Poštovné, balné, pojištění při zasílání SIM karet 99,00
Výměna SIM karty z důvodu nefunkční SIM karty ZDARMA
Výměna SIM karty – placená (ztráta, krádež, výměna za novou SIM) 95,00
Blokování Mezinárodních hovorů ZDARMA
Blokování Audiotextových, Prémiových a Dárcovských SMS ZDARMA
Blokování přístupu na internet ZDARMA
Blokování hovorů z důvodu neplacení – jednorázový poplatek k číslu 149,00
Odblokování hovorů po úhradě nedoplatku – jednorázový poplatek k číslu     1,00
Odpojení SIM karty z důvodu neplacení *9  99,00
Znovuzapojení SIM karty po odpojení z důvodu neplacení    1,00
Dočasné odpojení SIM karty na prázdniny *3,5  99,00
Znovu zapojení SIM karty po prázdninách *3    1,00
Poplatek za povolení odkladu platby – do 3 dnů *6  50,00
Poplatek za povolení odkladu platby – do 7 dnů *6 120,00
Poplatek za povolení odkladu platby nad 8 dní *6 190,00
Zaslaná informační 1 SMS – o výši vyčerpaného kreditu ZDARMA
Zaslaná informační 2 SMS – o nutnosti navýšení kreditu ZDARMA
Zaslaná informační 3 SMS – upomínka o nenavýšení kreditu   6,00
Zaslaná informační 4 SMS –  omezení služeb 50,00
Ruční zpracování platby bez variabilního symbolu nebo chybně zadaného VS 39,00
Zrušení čísla přenosem ZDARMA
Poplatek za dobití účtu při platbě v hotovosti na pobočce *10 39,00
Zasílání informačních SMS na externí číslo – měsíční poplatek *11 10,00
Upomínka dluhu – telefonická 50,00
Upomínka dluhu – email 100,00
Upomínka dluhu – písemná 150,00
STOP limit – light – měsíční poplatek *12   9,00
STOP limit – strong – měsíční poplatek *13 19,00

 

* 1 Je účtován pouze v případě opakovaných administrativních změn u jedné smlouvy či telefonu (tři a více).

* 2 Lehce zapamatovatelné účastnické číslo je číslo s opakujícími se kombinacemi nebo dvěma, třemi a více stejnými čísly za sebou.

* 3 Služba je poskytována, není-li účastník v prodlení s úhradou účtů.

* 4 Volné minuty a SMS se v případě rozdělení / sloučení účtu nepřevádějí.

* 5 Odpojení na prázdniny je možné na dobu maximálně 2 měsíců po sobě jdoucích.

* 6 Je účtován jen v případě schválení odkladu platby a nedodržení termínu odložené úhrady.

* 7 Pokud bude číslo odpojeno bez předchozí blokace služeb, bude účtován poplatek za odpojení ve výši 349 Kč.

* 8 Tento poplatek je účtován jen v případě vyžádání této služby. Standardně je všem aktivována služba Elektronického vyúčtování, která je ZDARMA.

* 9 Pokud bude číslo odpojeno bez předchozí blokace služeb, bude účtován poplatek za odpojení ve výši 349 Kč.

*10 Neplatí při prvotní aktivaci smlouvy při platbě kauce a kreditu na pobočce.

*11 Je účtováno pouze v případě, pokud si klient bude přát zasílat tyto SMS na číslo mimo síť EURO OPERATORA.

*12 Tato služba umožňuje nastavit měsíční limit na číslo, kde při překročení 90% limitu obdrží zákazník informační SMS. Pak se může rozhodnout, zda bude chtít u čísla blokovat dočasně odchozí hovory či nikoliv.

*13 Tato služba umožňuje nastavit měsíční limit na číslo, kde se při překročení 95% limitu u čísla zablokují veškeré odchozí služby. Na číslo se bude možné dovolat. Po skončení kalendářního měsíce bude blokace automaticky zrušena.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH